OUR PRODUCTS

Entamoeba histolytica är en encellig parasit som huvudsakligen sprids via vatten. Parasiten orsakar så kallad amöbainfektion. De flesta svenskar som drabbas av infektionen har blivit smittade utomlands

Vad är Entamoeba histolytica?

Entamoeba histolytica är en encellig parasit, en amöba, som orsakar så kallad amöbainfektion hos människor. Infektionen är numera ganska ovanlig i Sverige och de allra flesta som drabbas har blivit smittade utomlands. Entamoeba histolytica kan bara föröka sig inuti sin värd. Den kan inte föröka sig i livsmedel och vatten. Parasiten dör vid upphettning.

Var finns Entamoeba histolytica?

Parasiten sprids huvudsakligen via vatten som blivit förorenat av avföring från människor. Den kan även finnas på frukt och grönsaker om de bevattnats eller sköljts med förorenat vatten.

Entamoeba histolytica finns framför allt i länder där det är svårt att hålla en bra hygienisk nivå och där reningen av dricksvatten är otillräcklig.

Symtom

Symtom på amöbainfektion varierar från helt symtomfri till akut tarminfektion med feber, blodig diarré och magsmärtor. Inkubationstiden varierar mellan en och fyra veckor. Den akuta tarminfektionen kallas även amöbadysenteri. Infektionen kan vara i veckor till månader. I sällsynta fall kan parasiten också orsaka sår i tarmväggen och spridas till andra vävnader och organ.

Det räcker med några få amöbor för att framkalla sjukdom. Infekterade personer utsöndrar stora mängder av parasiten i sin avföring. Även efter att symtomen upphört kan infekterade personer bära på parasiten i månader till år.

Särskilda riskgrupper

Alla som utsätts för parasiten kan bli sjuka, men hos personer med nedsatt immunförsvar kan symtomen bli allvarligare och pågå längre.

Så minskar du risken att bli sjuk

Följ Livsmedelsverkets råd vid utlandsresa, framförallt när du reser i en del länder i Asien och Afrika.

Det är även viktigt med god personlig hygien när du lagar mat. Det innebär bland annat:

Hello 👋.

Book a free telephone meeting with us where we can guide you in the right direction for questions about our products or services.