OUR PRODUCTS

Diphyllobothrium latum, fiskbinnikemask, är en fiskparasit som kan finnas i svenska vatten. I Sverige är infektioner med parasiter från fisk mycket sällsynta, enligt de rapporter myndigheterna får in.

Vad är Diphyllobothrium latum?

Diphyllobothrium latum, eller fiskbinnikemask som den också kallas, är en parasit av typen bandmask. Bandmaskar är platta och ofta mycket långa maskar som lever i tarmen hos bland annat infekterade människor.

Var finns Diphyllobothrium latum?

Fiskbinnikemasken har fiskätande däggdjur som människa, hund, katt och björn som huvudvärd. Huvudvärden sprider sedan parasitens ägg via sin avföring. Parasitens ägg kläcks i vatten och utvecklas till larver när parasitäggen äts upp av små kräftdjur. Kräftdjuren äts i sin tur upp av olika fiskar.

I Sverige kan fiskbinnikemasken finnas i sötvattenfisk eller fisk från Bottniska viken, till exempel gädda, lake och abborre. I enstaka fall har parasiten hittats i röding och öring. Människor smittas genom att äta rå eller otillräckligt upphettad fisk som innehåller fiskbinnikemaskens larver.

Infektioner med fiskbinnikemask var tidigare vanliga i norra Europa, men har minskat drastiskt. Det är ovanligt att fiskbinnikemask påvisas hos personer i Sverige. Det är lätt att bli av med fiskbinnikemask med hjälp av avmaskningsmedel.

Symtom

Infekterade människor har ofta inga symtom. Ibland kan ökad eller minskad aptit, buksmärtor och blodbrist uppstå. I enstaka fall kan vitamin B12-brist utvecklas eftersom den vuxna masken förbrukar detta vitamin.

Särskilda riskgrupper

Inga särskilda riskgrupper finns.

Så minskar du risken att bli sjuk

Hello 👋.

Book a free telephone meeting with us where we can guide you in the right direction for questions about our products or services.