OUR PRODUCTS

Enterobius vermicularis (springmask) är den vanligaste maskinfektionen i Sverige och förekommer hos 10–30 % av förskolebarn, men är mindre förekommande hos vuxna. Enterobius vermicularis överförs endast mellan människor. Husdjur blir inte smittade av denna mänskliga springmask.

Livscykel

Människan sväljer ägg, varefter larver frigörs i magsäcken och passerar ner till appendix och caecum. Mellan 5-13 veckor senare deponerar de vuxna honorna ägg i anusområdet och dör sedan. Äggen kontaminerar lätt omgivningen och sprider sig som kontaktsmitta och även via damm. Autoinfektion via händerna och reinfektion är vanligt speciellt bland unga barn, där dagis, förskolor och skolor är vanliga ställen att bli smittade.

Symtom

Sparsam infektion ger ofta inga symtom. En större infektion som främst ses hos barn kan ge nattlig störande klåda från anusområdet.

Behandling

Springmask är svår att utrota och på förskolor och i liknande miljöer sker en uttalad smittspridning. Behandling syftar främst till att minska antalet maskar så att besvärande klåda försvinner. Behandlingen upprepas efter 2 veckor. Helst ska hela familjen, även de som saknar symtom, behandlas.

Hello 👋.

Book a free telephone meeting with us where we can guide you in the right direction for questions about our products or services.