OUR PRODUCTS

Toxoplasma är encellig parasit som finns hos människa och djur i hela världen. Kött från får och gris anses vara de viktigaste smittkällorna. Toxoplasma har katt som huvudvärd och kan också spridas genom kontakt med kattens avföring. Hos gravida som smittas av toxoplasma kan parasiten skada fostret. Personer med nedsatt immunförsvar är extra känsliga för toxoplasma. Enligt FHM har äldre personer sämre immunförsvar, vilket kan göra det intressant att veta om man har Toxoplasma. Toxoplasma har i flera studier påvisat att den påverkar människan på många olika sätt, med både mental hälsa och riskbeteende förändringar som följd.

Vad är toxoplasma?

Toxoplasma gondii är en encellig parasit, en så kallad protozo, som har katt som huvudvärd. Hos en infekterad katt finns parasiten i avföringen. Hos infekterade djur och människor kapslar parasiten in sig i musklerna, hjärnan och andra organ. Där kan parasiten sedan ligga vilande i många år, oftast utan att orsaka några problem för värddjuret.

Var finns toxoplasma?

Människor kan smittas genom att äta otillräckligt behandlat kött som innehåller toxoplasma. Får- och lammkött anses vara den viktigaste smittkällan för människor, men kött från andra djur kan också bära parasiten, till exempel gris och vilt. Det är ovanligt att parasiten finns i nötkött, men det förekommer. Därför kan smitta via nötkött inte uteslutas.

Ägg av toxoplasma överlever bra i miljön och kan förbli smittsamma i upp till ett år utanför ett värddjur. Därför kan parasiten också spridas via livsmedel som kommit i kontakt med förorenad jord, till exempel grönsaker.

Smittade katter kan utsöndra parasitens ägg i sin avföring. Trädgårdsarbete med jord, som innehåller avföring från katter kan därför vara en smittväg för toxoplasma.

Symtom

Toxoplasma ger vanligen inga eller lindriga symtom som ett par dagars feber, huvudvärk och muskelvärk. När infektionen klingat av är personern immun mot nya toxoplasmainfektioner resten av livet.

Det är ovanligt att kvinnor infekteras av toxoplasma under graviditeten. Men om en gravid kvinna, som inte är immun mot toxoplasma, infekteras kan parasiten spridas till fostret. Det kan i sällsynta fall orsaka medfödd infektion, fosterskada och i värsta fall missfall. Medfödd toxoplasmainfektion yttrar sig oftast i form av synskador, antingen direkt eller senare i livet. Hjärnskador kan också uppstå men det är inte lika vanligt.

Särskilda riskgrupper

Fostret kan skadas om modern inte är immun och infekteras med toxoplasma under graviditeten. Toxoplasma kan också orsaka sjukdom hos personer som av olika anledningar har kraftigt nedsatt immunförsvar.

Så minskar du risken att bli sjuk

Toxoplasma gondii dör vid upphettning till minst 60 – 65 ºC eller djupfrysning i -18 ºC i minst tre dygn. 

Gravida och personer med kraftigt nedsatt immunförsvar kan minska risken att infekteras av toxoplasma genom att följa nedanstående råd:

Som för alla är det viktigt att tvätta händerna innan du börjar laga mat och mellan olika råvaror. Diska även skärbrädor och köksredskap mellan olika råvaror.

Hello 👋.

Book a free telephone meeting with us where we can guide you in the right direction for questions about our products or services.