OUR PRODUCTS

Intestinal problems

Även om det inte är regel att parasiter ger symtom så är det vanligt du får magproblem av dem, såsom diarré, buksmärtor eller uppblåst mage. Buksmärtorna som framkallas av springmask kan efterlikna smärta från blindtarmsinflammation.

Piskmask kan orsaka avföring som innehåller blandning av vatten, slem och blod.

Vissa parasiter kan orsaka antingen diarré eller förstoppning och mycket luft i tarmarna.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Learn more

Hello 👋.

Book a free telephone meeting with us where we can guide you in the right direction for questions about our products or services.