OUR PRODUCTS

Fiskbinnikemask (Diphyllobothrium latum)

Diphyllobothrium latum, fiskbinnikemask, är en fiskparasit som kan finnas i svenska vatten. I Sverige är infektioner med parasiter från fisk mycket sällsynta, enligt de rapporter myndigheterna får in. Vad är Diphyllobothrium latum? Diphyllobothrium latum, eller fiskbinnikemask som den också kallas, är en parasit av typen bandmask. Bandmaskar är platta och ofta mycket långa maskar som […]

Trikiner

Trikiner är små rundmaskar som kan infektera människa och flera andra däggdjur. Smitta överförs av larver som ligger inkapslade i värddjurets muskler. Vad är trikiner? Trikiner är små maskar av typer rundmask, så kallade nematoder, som kan infektera människor och andra köttätande däggdjur. Infektion hos människa är ovanligt, men allvarligt. Smittan överförs av millimeterlånga larver […]

Entamoeba histolytica (Amöba)

Entamoeba histolytica är en encellig parasit som huvudsakligen sprids via vatten. Parasiten orsakar så kallad amöbainfektion. De flesta svenskar som drabbas av infektionen har blivit smittade utomlands Vad är Entamoeba histolytica? Entamoeba histolytica är en encellig parasit, en amöba, som orsakar så kallad amöbainfektion hos människor. Infektionen är numera ganska ovanlig i Sverige och de […]

Toxoplasma

Toxoplasma är encellig parasit som finns hos människa och djur i hela världen. Kött från får och gris anses vara de viktigaste smittkällorna. Toxoplasma har katt som huvudvärd och kan också spridas genom kontakt med kattens avföring. Hos gravida som smittas av toxoplasma kan parasiten skada fostret. Personer med nedsatt immunförsvar är extra känsliga för […]

Giardia

Giardia är en encellig parasit som orsakat flera utbrott när parasiten förorenat dricksvatten, bland annat i Sverige. I stora delar av världen är parasiten en vanlig orsak till diarrésjukdom. Vad är Giardia? Giardia intestinalis är en encellig tarmparasit (protozo) som kan ge magsjuka. Parasiten kan infektera både människor samt vilda och tama djur. De flesta […]

Taenia (bandmask)

Taenia är en parasit av typen bandmask som kan finnas i nöt- och griskkött. Vad är Taenia? Taenia är en parasit av typen bandmask, även kallad binnikemask. Bandmaskar är platta och ofta mycket långa maskar som lever i tarmen hos infekterade människor. Det finns två arter av parasiten, Taenia solium och Taenia saginata. De kallas […]

Cryptosporidium

Cryptosporidium är encelliga parasiter som har orsakat flera stora utbrott när parasiten förorenat dricksvatten eller livsmedel  i Sverige och andra länder. Cryptosporidium är mycket motståndskraftig mot de flesta kemiska desinfektionsmedlen, bland annat klor. Vad är Cryptosporidium? Cryptosporidium är en encellig parasit, en så kallad protozoa, som bland annat orsakat flera stora vattenburna utbrott i Sverige […]

Springmask

Enterobius vermicularis (springmask) är den vanligaste maskinfektionen i Sverige och förekommer hos 10–30 % av förskolebarn, men är mindre förekommande hos vuxna. Enterobius vermicularis överförs endast mellan människor. Husdjur blir inte smittade av denna mänskliga springmask. Livscykel Människan sväljer ägg, varefter larver frigörs i magsäcken och passerar ner till appendix och caecum. Mellan 5-13 veckor senare deponerar de […]

Springmask

Enterobius vermicularis (springmask) är den vanligaste maskinfektionen i Sverige och förekommer hos 10–30 % av förskolebarn, men är mindre förekommande hos vuxna. Enterobius vermicularis överförs endast mellan människor. Husdjur blir inte smittade av denna mänskliga springmask.

Hello 👋.

Book a free telephone meeting with us where we can guide you in the right direction for questions about our products or services.